شرکت خدمات توریستی گلدیس

گرجستان - اخذ اقامت گرجستان

گرجستان - اخذ اقامت گرجستان

گرجستان - اخذ اقامت گرجستان
گرجستان - اخذ اقامت گرجستان
اخذ اقامت کشور گرجستان
خدمات تجاری - اخذ اقامت کشور گرجستان

معتبر ترين روش جهت اخذ اقامت در كشور گرجستان ( ثبت شركت ) مي باشد .

مراحل اخذ اقامت پس از طي مراحل ذيل آغاز ميگردد :

-          موجودي قابل برداشت در حساب بانكي به ميزان 2500 دلار

-          گرفتن عكس از شخص در محل اداره اقامت ( 2 قطعه )

پس از تسليم مدارك فوق به اداره اقامت مراحل اخذ اقامت آغاز ميگردد .

اخذ تاييد اقامت از نظر زمان و هزينه به 3 حالت ذيل انجام مي شود :

-          دريافت تاييد اقامت طي يك ماه 210 لاري

-          دريافت تاييد اقامت طي بيست روز 300 لاري

-          دريافت تاييد اقامت طي ده روز 400 لاري

بعد از طي شدن مراحل فوق جهت گرفتن تاييد نهايي و انجام امضاي الكترونيك شخص بايد به اداره اقامت مراجعه نمايد . مراحل صدور كارت ظرف ( 2 يا 3 روز كاري ) انجام مي پذيرد .

با گرفتن مشاوره از مديران گروه بازرگاني بليف از اطلاعات ناصحيح مانند (  اخذ اقامت ازدواج  ، اخذ اقامت فقط ظرف 2 روز كاري و ....) مطلع گرديد ، تا بتوانيد روش صحيح و معتبر را جهت انجام امور مربوطه برگزينيد .

كليه مراحل ذكر شده جهت اخذ اقامت توسط گروه بازرگاني گلدیس با دريافت مبلغ 2000 دلار آمريكا تا دريافت كارت اقامت  بصورت تضمینی انجام ميگردد .

15max-ads